Välkommen till mottagningen för Elitidrott och hälsa!

Välkommen till mottagningen för Elitidrott och hälsa!

Välkommen till mottagningen för Elitidrott och hälsa

Hos oss kan du som är 18 år eller äldre, och är aktiv idrottare eller tränare/ledare på högsta elitnivå, få hjälp. Med elitnivå menas att du har varit med i ett landslagssammanhang någon gång under senaste två åren. Även du som nyligen avslutat din elitidrottskarriär som aktiv eller tränare någon gång det senaste året kan få hjälp hos oss.

Du kan söka till oss från hela landet. Anmälan görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vi hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa

Vi ger stöd och hjälp till dig för att förbättra din psykiska hälsa. Det kan handla om beroende, depression, ångest, ätstörningar, utmattning, överträning m.m. Våra behandlare har stor kunskap och förståelse för den miljö och de utmaningar som du som elitidrottare vistas i.

Samarbete med Riksidrottsförbundet

Mottagningen är ett samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm och Riksidrottsförbundet. Målet är att göra elitidrotten mer hållbar och förebygga långvarig problematik.

Cecilia Åkesdotter avhandling (Foto: GIH)

Elitidrottsmottagningen i forskningsavhandling

Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap vid GIH, disputerade den 3/2 med sin avhandling "Psychiatric disorders in Swedish elite athletes – prevalence, comorbidity and life stories". Avhandlingen, som delvis genomförts via Elitidrott och hälsa, är en bred översyn av förekomsten av psykisk ohälsa hos svenska elitidrottare på landslagsnivå och inkluderar intervjuer med idrottare om deras erfarenheter av att leva med och söka hjälp för psykiatriska diagnoser.

Bland de elitidrottare som sökt psykiatrisk behandling var det vanligast (69 procent) med ångestrelaterade diagnoser. Det följdes av depressiva diagnoser (51 procent) och sedan ätstörningar (26 procent). Samsjuklighet mellan olika psykiatriska diagnoser var också vanligt.

Dessutom synliggjorde resultatet det starka stigma som finns kring psykisk ohälsa inom elitidrotten och att idrottare inte känner att de kan prata om att de mår dåligt.

– Det finns en tystnadskultur och många känner att de behöver ta på sig en mask för att dölja hur de egentligen mår, säger Cecilia Åkesdotter.

Mer om idrottspsykologi - prestation och hälsa

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om idrottspsykologi: prestation och hälsa.

Idrottspsykologi handlar till stor del om att utveckla sin förmåga att prestera i paritet med sin träningsförmåga och att kunna göra det även på större mästerskap. Det psykiska måendet är en betydande del i detta som ibland kan hamna lite i skymundan. I en utmanande idrottsmiljö är det viktigt att må bra och välmående i sig kan skapa bättre förutsättningar för att kunna prestera bra.

På webbplatsen kan du läsa mer om:

  • Prestation: de faktorer och färdigheter som kan påverka prestationen
  • Välbefinnande: hur du kan jobba aktivt med ditt psykiska mående
  • Idrottsspecifika utmaningar: hur du kan hantera utmaningar som karriärövergångar, perfektionism, skador och överträning
  • Psykisk ohälsa: om vanligt förekommande psykiska symptom och sjukdomar
  • Övningar: olika övningar som kan hjälpa dig att utvecklas och må bra
  • Vidare hjälp: guidning om vart du kan vända dig för att få hjälp
  • "Upp upp - vi lyfter": en teaterföreställning som lyfter tankar, känslor och beteenden som rör psykiskt mående.

Elitidrottsmottagningen i media

Sedan mottagningens start 2015 har hundratals elitidrottare och tränare fått hjälp hos oss. Att så många söker hit visar att hjälpen verkligen behövs.

Flera idrottare som har fått hjälp hos oss har delat sin berättelse i media. Här kan du se de intervjuer och inslag där vår mottagning omnämns.