Forskning kopplad till vår mottagning

Utöver vård och stöd bedriver vi även forskning om elitidrott och hälsa på mottagningen .

2022-03-22: Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders among treatment-seeking elite athletes and high-performance coaches

Om

En studie om prevalens och samsjuklighet av psykiatriska sjukdomar bland elitidrottare och träningscoacher på hög nivå som har sökt behandling.

Utförd  av

Cecilia Åkesdotter, Göran Kenttä, Sandra Eloranta4, Anders Håkansson och Johan Franck

Länk till studien

Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders among treatment-seeking elite athletes and high-performance coaches

 

2020-09-14: Psychological Distress and Problem Gambling in Elite Athletes during COVID-19 Restrictions—A Web Survey in Top Leagues of Three Sports during the Pandemic

Om

COVID-19 och lockdown-strategier kan påverka personers mentala hälsa på olika sätt. Elitidrottare är bland de professioner som har påverkats markant av den nuvarande pandemin. Denna studie på toppelitidrottare syftade till att studera den upplevda psykologiska påverkan av COVID-19 samt symtom på depression, ångest och förändringar i alkoholkonsumtion, spelbeteende och problematiskt spelande under pandemins så kallade "lockdown". Studien inkluderade idrottare i de bästa ligorna inom fotboll, ishockey och handboll i Sverige. Över hälften av deltagarna uppgav att de var oroliga för framtiden för sin sport (66%) eller för sin egen framtid inom sporten (51%). Negativa psykiska symtom, relaterade till COVID-19, var också vanligt. Ett ökat spelande under pandemin var sällsynt, men återfanns hos manliga idrottare relaterat till spelproblem.


Utförd  av

Caroline Jönsson, Anders Håkansson och Göran Kenttä


Länk till studien

Psychological Distress and Problem Gambling in Elite Athletes during COVID-19 Restrictions—A Web Survey in Top Leagues of Three Sports during the Pandemic på MDPI:s webbplats

 

2019-11-02: The prevalence of mental health problems in elite athletes

Om

En studie om psykisk ohälsa hos elitidrottare där forskarna undersöker prevalens, könsskillnader, uppkomst, upprepning, hjälpssökande, symtom för specifika sjukdomar, tidigare psykiatriska diagnoser samt användningen av sportspecifika instrument för att upptäcka psykiatriska symtom. 


Utförd  av

Cecilia Åkesdotter, doktorand på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Göran Kenttä, filosofie doktor i psykologi vid GIH, Sandra Eloranta, docent Karolinska Institutet och Johan Franck, professor vid Karolinska Institutet.


Länk till studien

The prevalence of mental health problems in elite athletes (pdf)

 

2018-08-14: Problem gambling and gaming in elite athletes

Om

En studie om prevalens och korrelation mellan problem med hasardspel (spel om pengar) och datorspel hos elitidrottare på nationell nivå. Studien visar att hasardspelsyndrom var något vanligare hos elitidrottare, dock med stor skillnad mellan kön och sporter. Problem med datorspel verkade inte vara vanligare bland elitidrottare än hos den allmänna befolkningen. 


Utförd av

Anders C Håkansson, psykiater och professor i beroendemedicin vid Lunds universitet, Cecilia Åkesdotter, doktorand på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och Göran Kenttä, filosofie doktor i psykologi vid GIH. 


Länk till studien

Problem gambling and gaming in elite athletes på GIH Diva portals webbplats

 

2015-12: Elitens osynliga hälsa

Om

En forskningsartikel om den psykiska ohälsan hos svenska elitidrottare. Författarna lyfter att ny forskning visar att cirka 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa under karriären. Elitidrottare lider sannolikt av psykisk ohälsa i samma eller något högre grad än normalbefolkningen. De som drabbas lider ofta i det tysta och avstår dessutom från söka hjälp för sina problem.


Forskare

Cecilia Åkesdotter, doktorand på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, och Göran Kenttä, filosofie doktor i psykologi vid GIH. 


Länk till studie

Elitens osynliga hälsa på GIH Diva portals webbplats