Om oss

Elitidrott och hälsa startades den 1 februari 2015. Mottagningen är ett samarbete mellan Beroendecentrum Stockholm och Riksidrottsförbundet* för att hjälpa elitidrottare som vill förbättra sin psykiska hälsa. Huvudsyftet är att göra elitidrotten mer hållbar och att förebygga en mer långvarig problematik.

De flesta som fått hjälp hos oss tycker att de mår mycket bättre. Majoriteten har även blivit bättre på att hantera nervositet och negativa tankar/upplevelser kopplat till prestation. Det genomsnittliga betyget för upplevd kompetens och bemötande efter genomförd behandling, ligger på 4,7 på en skala 1-5, där 5 är mycket bra. 

Mottagningen är även hbtq-diplomerad. Personalen som jobbar här har genomgått Region Stockholms hbtq-utbildning, som är en mer utökad utbildningsinsats inom detta område.

Välkommen till oss!

 

Sedan 2016 finns en liknande mottagning i Malmö: Vuxenpsykiatrimottagningen för elitidrott och hälsa på Region Skånes webbplats.

 

* Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Mer om Riksidrottsförbundets verksamhet på deras webbplats.

 

Kontakta oss

Har du frågor om behandling eller andra vårdrelaterade ärenden ska du alltid använda den säkra e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med mottagningarna. Det går också bra att ringa till din mottagning.

Har du pressrelaterade frågor? Följ nedan länk