Hur vi kan hjälpa

För vem?

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre och är aktiv idrottare eller tränare/ledare på högsta elitnivå. Med elitnivå menas att du har varit med i ett landslagssammanhang någon gång under senaste två åren. Vi vänder oss även till dig som nyligen avslutat din elitidrottskarriär som aktiv eller tränare/ledare, någon gång det senaste året. För att söka till oss behöver din idrott tillhöra Riksidrottsförbundet (RF). 

Du kan söka till oss från hela landet. Du behöver komma till mottagningen för ett första besök. Därefter kan besöken oftast ske digitalt, om du vill.

Hur kan vi hjälpa?

På Elitidrott och hälsa kan du få stöd och hjälp om du vill förbättra din psykiska hälsa. Det kan till exempel handla om depression, ångest, utmattning och överträning, beroende eller ätstörningar.

Vi som jobbar här har en hög kompetens när det gäller psykologisk behandling, idrottspsykologi, diagnostik och behandling av olika psykiatriska sjukdomar. Vi har även en stor kunskap och förståelse för den miljö och de utmaningar som du som elitidrottare vistas i.

De flesta som kommer till oss erbjuds psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), oftast med särskild hänsyn till idrottslig prestation. I vissa fall kan behandlingen kombineras med läkemedelsbehandling.

Vad tycker de som fått hjälp hos oss?

De flesta som har fått hjälp hos oss tycker att de mår mycket bättre. Majoriteten har även blivit bättre på att hantera nervositet och negativa tankar/upplevelser kopplat till prestation. Det genomsnittliga betyget för upplevd kompetens och bemötande efter genomförd behandling ligger på 4,7 på en skala 1-5, där 5 är mycket bra.

Vad kostar det?

När du får behandling hos oss betalar du patientavgift upp till högkostnadsskydd.

Mer information om priser på 1177 - patientavgifter i Stockholms län

Journalföring

Vi har tystnadsplikt och all behandling hos oss journalförs för din säkerhet. Mer information om journalföring hittar du under Trygg och säker vård.